Konferencja otwierająca projekt pn. "Budowa infrastruktury technicznej dla Beneficjentów Województwa Zachodniopomorskiego – w celu zapewnienia dostępu do szerokopasmowego internetu”"

wtorek, 11, wrzesień 2012

IMG 0461Konferencja odbyła się w dniach 6 i 7 września 2012 roku, w miejscowości Dźwirzyno. Ponad 130 gości uczestniczyło w wykładach dotyczących realizowanego projektu oraz możliwości, jakie budowana sieć teletechniczna otwiera przed medycyną oraz administracją. Patronat honorowy objął Pan Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego - Andrzej Jakubowski oraz Pani Członek Zarządu województwa Zachodniopomorskiego - Anna Mieczkowska. Patronat medialny objęty został przez: Kurier Szczeciński, TVP Info, Medicalnet. Przemówienia wygłosili: Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego - Andrzej Jakubowski, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach - Jacek Pietryka, Ojciec Krzysztof Czepirski ze Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Panel pt. „Zastosowanie łącza szerokopasmowego w administracji publicznej i w budowie więzi społeczności lokalnej" prowadzili: Krzysztof Kozakowski, dr inż. Krzysztof Bogusławski, Grzegorz Fiuk, Bartosz Lewandowski, Aneta Pernak-Matus i Paweł Paluch. Natomiast na drugi panel, pt. „Łącze szerokopasmowe jako odpowiedź na współczesne wyzwania w neurochirurgii" składały się wykłady prowadzone przez panów: Michał Kosiedowski, dr inż. Jacek Kobusiński, lek. med. Michał Tarnowski, dr n. med. Ireneusz Dziuba, prof. nadzw. dr hab. n. med. Zbigniew Kotwica. Zaproszeni goście wzięli również udział w dyskusjach, podczas których wymienić można było swoje poglądy i spostrzeżenia dotyczące przyszłości medycyny i nowoczesnych technologii, umożliwiających jej rozwój.

Projekt realizowany jest wspólnie przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach (Lider projektu), Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie Sp. z o.o. oraz samorządy: Urząd Miejski w Gryficach, Starostwo Powiatowe w Gryficach, Urząd Miejski w Resku, Urząd Miejski w Płotach.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

(Oś priorytetowa 3 - Rozwój społeczeństwa informacyjnego, działanie 3.1 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego). Szacowana wartość projektu wynosi 7.966.326,48zł, a przyznane dofinansowanie 5.974.744,86zł, co stanowi 75% wartości projektu. Długość budowanej sieci wyniesie 43,8km.

Z poważaniem
Maciej Grala

Szerokopasmowy Internet

pasek unijny