Budowa infrastruktury technicznej dla Beneficjentów Województwa Zachodniopomorskiego - w celu zapewnienia dostępu do szerokopasmowego internetu

 

 

Nazwa beneficjenta: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach
Nazwa województwa: zachodniopomorskie
Nazwa funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa programu operacyjnego: Zachodniopomorski Program Regionalny
Nr i nazwa działania:  3.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
Całkowita wartość projektu: 7 966 326,48 PLN
Wartość wkładu unii europejskiej: 5 944 744,86 PLN

Szerokopasmowy Internet

pasek unijny